CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA
MCO

Chúng tôi cam kết nỗ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của bạn bởi vì chúng tôi biết rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với người dùng.

1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

Mục tiêu của mco.com.vn là cung cấp thông tin để bạn có thể lựa chọn và sử dụng dịch vụ. Bạn có thể sử dụng website mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp liên quan đến việc đăng ký sử dụng dịch vụ, đăng ký nhận thông tin tư vấn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân.

Để thuận tiện trong việc liên lạc, thanh toán, chúng tôi có thể thu thập các thông tin dưới đây:

 • Họ tên

 • Địa chỉ liên lạc

 • Số điện thoại, email

 • Thông tin về dịch vụ cần tư vấn

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chính sách bảo mật mô tả cách thức thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi khách hàng sử dụng dịch vụ của mco.com.vn. Khách hàng đồng ý sử dụng dịch vụ của chúng tôi, có nghĩa là khách hàng đã hoàn toàn đồng ý với các nội dung chúng tôi nêu trong Chính sách bảo mật này.

Chúng tôi mong muốn cung cấp những tiện ích thiết thực nhất tới Khách hàng, bảo vệ quyền lợi và đảm bảo tôn trọng sự riêng tư cho Khách hàng. Vì vậy, chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng nhằm:

 • Cung cấp thông tin, dịch vụ và sự hỗ trợ theo yêu cầu của khách hàng.

 • Gửi email thông báo các chương trình, sự kiện tiêu biểu của chúng tôi.

 • Giải quyết các tranh chấp, các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng website.

 • Đo lường và cải thiện các dịch vụ.

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin thu thập từ Khách hàng từ thời điểm Khách hàng cung cấp thông tin và lưu trữ vĩnh viễn cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ khách hàng.

Khi có yêu cầu, khách hàng gửi yêu cầu hủy bỏ thông tin đến email business@mco.com.vn.

4. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ TIẾP CẬN THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:

 • Công ty TNHH TM DV CAO NGUYÊN XANH.

 • Các đối tác có ký hợp đồng thực hiện một phần dịch vụ do Công ty TNHH TM DV CAO NGUYÊN XANH. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể một phần hoặc toàn bộ thông tin tùy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do chúng tôi cung cấp.

 • Cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu.

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin thu thập từ Khách hàng từ thời điểm Khách hàng cung cấp thông tin và lưu trữ vĩnh viễn cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ khách hàng.

Khi có yêu cầu, khách hàng gửi yêu cầu hủy bỏ thông tin đến email business@mco.com.vn.

5. ĐỊA CHỈ, THÔNG TIN PHÁP LÝ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

 • CÔNG TY TNHH TM DV CAO NGUYÊN XANH.

 • MST: 0317247133.

 • Địa chỉ: Số 68 Đường số 24B, phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

 • Điện thoại: 0886205411

6. PHƯƠNG THỨC VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Khách hàng có thể gửi yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân qua email business@mco.com.vn.

Nội dung yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân như sau:

Tiêu đề: Chỉnh sửa thông tin cá nhân

Nội dung thông tin cần sửa đổi:

 • Họ tên.

 • Số điện thoại.

 • Email.

7. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Chúng tôi cam kết không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:

 • Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng.

 • Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại.

 • Khi cơ quan nhà nước có yêu cầu.

Chúng tôi hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật và liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo, khách hàng vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0886205411 hoặc email: business@mco.com.vn.