CHÍNH SÁCH VỀ ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG CỦA
MCO

1. QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ

Toàn bộ dịch vụ trên website mco.com.vn đều hoạt động trên nền tảng online vì vậy việc thực hiện quy trình cung cấp dịch vụ của chúng tôi được thực hiện như sau:

  • Khách hàng có nhu cầu đăng ký dịch vụ, tư vấn sử dụng dịch vụ sẽ cung cấp thông tin để chúng tôi có thể trao đổi và liên hệ.

  • Chúng tôi sẽ liên hệ qua thông tin số điện thoại, email khách hàng cung cấp để trao đổi và tư vấn sử dụng dịch vụ.

  • Sau khi đã lựa chọn các gói dịch vụ, hai bên sẽ thực hiện việc ký kết hợp đồng sử dụng dịch vụ.

  • Việc thực hiện chính sách cung cấp dịch vụ sẽ thực hiện theo nội dung hợp đồng hai bên đã ký kết.

2. BIỂU PHÍ DỊCH VỤ

Trên website mco.com.vn, từng loại dịch vụ sẽ hiển thị nội dung và mức phí kèm theo

3. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI

Website mco.com.vn sẽ tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ khách hàng giải quyết những tranh chấp, khiếu nại có liên quan đến các dịch vụ tại website của chúng tôi.

Khi phát sinh tranh chấp, khiếu nại, chúng tôi luôn đề cao và ưu tiên giải pháp thương lượng, hòa giải nhằm duy trì sự tin cậy của khách hàng vào chất lượng dịch vụ.

Quy trình thực hiện giải quyết tranh chấp, khiếu nại của chúng tôi được thực hiện theo các bước như sau:

  • Bước 1: Tiếp nhận phản ánh, khiếu nại của khách hàng liên quan đến dịch vụ thông qua phản hồi trực tiếp, điện thoại liên hệ của khách hàng hoặc email business@mco.com.vn được khách hàng phản ảnh.

  • Bước 2: Chúng tôi sẽ tiến hành tìm hiểu thông tin về khiếu nại, phản ánh của khách hàng.

  • Bước 3: Phản hồi với khách hàng thông qua điện thoại, email hoặc trao đổi trực tiếp với khách hàng.

  • Việc thực hiện chính sách cung cấp dịch vụ sẽ thực hiện theo nội dung hợp đồng hai bên đã ký kết.